POMOC PRAWNA

Jesteśmy profesjonalnym zespołem świadczącym pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. Wśród nas są nie tylko prawnicy, ale także osoby z wieloletnim stażem pracy w urzędach administracji państwowej. Dzięki temu jesteśmy skuteczni – nie tylko świetnie znamy przepisy prawa, lecz również praktyki urzędów stosowane w prowadzonych postępowaniach.

POZWOLENIA NA BUDOWĘ

W ramach świadczonej pomocy prawnej nasz zespół między innymi:
• pomoże na każdym etapie budowy domu czy innego obiektu budowlanego
• doradzi w wyborze projektu i architekta
• przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i złoży wnioski do odpowiednich organów (urzędów)
• będzie nadzorować sprawę aż do uzyskania pozwolenia na budowę
• przygotuje i złoży odwołanie od odmowy udzielenia pozwolenia na budowę
• zaskarży decyzję pozwolenia na budowę udzieloną na działce sąsiedniej

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z nami.

SPRAWY BUDOWLANE

W ramach świadczonej pomocy prawnej nasz zespół między innymi:
• przygotuje wniosek i pomoże uzyskać zgodę urzędu na wejście na teren działki sąsiedniej w celu wykonania robót budowlanych (np. ocieplenia)
• sporządzi i złoży wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji pozwolenia na budowę inwestycji powstałej z naruszeniem przepisów prawa i poprowadzi sprawę przed odpowiednim organem (urzędem)
• pomoże w uzyskaniu statusu strony w zakończonym już postępowaniu udzielającym pozwolenia na budowę
• wesprze we wszystkich sprawach związanych z samowolą budowlaną

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z nami.

ZASTĘPSTWO W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ (REPREZENTOWANIE PRZED URZĘDAMI)

W ramach świadczonej pomocy prawnej nasz zespół między innymi:
• będzie reprezentował klienta w sprawach administracyjnych przed wszystkimi organami administracji samorządowej i rządowej (wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta, wojewoda, marszałek województwa, kolegia odwoławcze, inspektorzy budowlani – powiatowi, wojewódzcy, główny)
• sporządzi wnioski rozpoczynające każde postępowanie administracyjne
• przygotuje pisma i wnioski do trwających już postępowań administracyjnych
• złoży odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień wydanych przez organy administracji państwowej
• napisze ponaglenia w przypadku bezczynności lub opieszałości urzędu
• wystąpi z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej
• zastąpi klienta w postępowaniu egzekucyjnym

Jeśli potrzebujesz naszej pomocy, skontaktuj się z nami.

Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń